Основи електротехнике и електронике
(РИ1205)

 
 Овај курс захтева приступну лозинку за упис
 
 

Циљ овог предмета је упознавање теоријских метода анализе система наелектрисаних тела, једносмерних и наизменичних електричних кола, магнетних кола, као и електронских кола (пре свега дигиталних). Примена тих метода на практичним примерима.

Овај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис