Пројекат
(РИ2507)

 
 Овај курс захтева приступну лозинку за упис
 
 

Основни задатак Пројекта јесте да се студенти оспособе и овладају вештинама које ће им омогућити да могу самостално да развију једну
пословну апликацију, као и овладавање практичним вештинама из информационих технологија и софтверског
инжењерства.

Овај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис