Електронско пословање
(РИ2506)

 
 Овај курс захтева приступну лозинку за упис
 
 

Циљ предмета је да се студенти упознају са моделима, формама и инфраструктуром електронског пословања, како би се оспособили за пројектовање и имплементацију таквих система.

Овај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис