Интернет архитектура
(РИС02-1)

 

Циљ предмета је да упозна полазнике са основама интернет сервиса, интернет технологијама и протоколима.

На основу теоријских сазнања и кроз практичне вежбе помоћу рачунара и програмских симулатора, студенти ће моћи да овладају методама, технологијама и начинима дизајнирања Интернет сервиса и протокола.