Мобилно рачунарство
(МР)

 
 This course requires an enrolment key
 
 

Циљ предмета је да студенти знају главне принципе технологија на нивоу мобилних уређаја,да распознајумобилне платформе, начин њиховог функционисања, као и могућности развоја апликација за различите мобилне оперативне системе и уређаје.

This course requires an enrolment key