Мобилно рачунарство
(МР)

 
 Овај курс захтева приступну лозинку за упис
 
 

Циљ предмета је да студенти знају главне принципе технологија на нивоу мобилних уређаја,да распознајумобилне платформе, начин њиховог функционисања, као и могућности развоја апликација за различите мобилне оперативне системе и уређаје.

Овај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис