Релационе базе података
(РИ1309)

 
 Овај курс захтева приступну лозинку за упис
 
 

Циљ предмета јесте стицање основних и примењених знања из подручја база података, укључујући теме из теорије база
података, као и практичан рад на развоју и имплементацији Access база података.
Након успешног завршетка овог предмета студенти ће имати теоријска и практична знања неопходна за пројектовање и имплементацију база података

Овај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис