Физика
(РИ1102)

 
 Овај курс захтева приступну лозинку за упис
 
 


Циљ овог предмета је упознавање теоријских основа из области физичких дисциплина. Примена тих метода на практичним примерима.

Овај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис