Категорије курсева

 
Рачунарство и информатика 

I година 
 Енглески језик IОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Дискретна математикаОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 МатематикаОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Основи електротехнике и електроникеОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за уписРезиме
 Основи интернет технологијаОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Основи рачунарске техникеОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за уписРезиме
 ПедагогијаОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Практична наставаОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за уписРезиме
 Практична настава 2Овај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 СоциологијаОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Увод у програмирањеОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 ФизикаОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за уписРезиме

II година 
 Oперативни системиОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 WEB дизајнОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Администрирање рачунарских мрежа
 Алгоритми и структуре податакаОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Архитектура и организација рачунараОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Електронско пословањеОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за уписРезиме
 Енглески језик IIОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Мобилно рачунарствоОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за уписРезиме
 Објектно оријентисано програмирањеОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Практична наставаОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за уписРезиме
 Програмирање графичких апликацијаОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Рачунарске мреже
 Релационе базе податакаОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за уписРезиме

III година 
 Bezbednost u računarskim mrežama
 WEB програмирањеОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за уписРезиме
 XML технологије и веб сервисиОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Вештачка интелигенцијаОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Дистрибуирани системиОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за уписРезиме
 Енглески језик IIIОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Интернет технологијеОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Пословне комуникацијеОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Практична наставаОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за уписРезиме
 ПројекатОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за уписРезиме
 Пројектовање информационих системаОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Рачунарска виртуелизацијаОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Рачунарска графика и мултимедијаОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Системи за управљање базом податакаОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Софтверски инжењерингОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
Финансије и рачуноводство 

I година 
 ЕкономијаОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Економика предузећаОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Енглески језик IОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 ИнформатикаПриступ курсу је дозвољен гостима
 МатематикаОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Основи менаџментаОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Основи праваОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 ПедагогијаОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Практична наставаОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Практична настава 2Овај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 РачуноводствоОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 СоциологијаОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 СтатистикаОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис

II година 
 Контрола и ревизијаОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Пословно правоОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Практична наставаОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Комерцијално познавање робеОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 МаркетингОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Анализа пословања предузећаОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Енглески језик IIОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Финансијске институције и тржиштаОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Управљачко рачуноводствоОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 ОсигурањеОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Монетарне и јавне финансије - ФиРОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Основи предузетништваОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 БанкарствоОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис

III година 
 Енглески jeзик IIIОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Ревизија финансијских извештајаОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 ПројекатОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Пословне комуникацијеОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Информациони системи у банкарствуОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Банкарско пословање и платни прометОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Електронско пословањеОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Практична наставаОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
Порези и царина 

I година 
 ПедагогијаОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 СоциологијаОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Енглески језик IОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 МатематикаОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Основи праваОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Практична наставаОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Основи менаџментаОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 ЕкономијаОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 ИнформатикаОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис

II година 
 Практична настава - порези и буџетОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Контрола и ревизијаОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Царинско познавање робеОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 МаркетингОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Практична настава - царинаОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Пословне финансијеОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Пореско књиговодство и евиденцијаОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Порески систем и политикаОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Енглески језик IIОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Међународни транспорт, шпедиција и осигурањеОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Царински систем и политикаОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Монетарне и јавне финансијеОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Информациони системи јавне управеОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис

III година 
 Практична настава - порези и буџетОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Царинска тарифа
 Царински управни поступакОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 ПројекатОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Енглески језик IIIОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Пословне комуникацијеОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Царинско и девизно пословањеОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Спољнотрговинско пословањеОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Електронско пословањеОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
Пословна економија / МИБА 

I година 
 ПедагогијаОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 СоциологијаОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 МатематикаОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 ИнформатикаОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Економика предузећаОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Практична наставаОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Енглески језик IОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 ЕкономијаОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис

II година 
 Берзанско пословањеОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Монетарне и јавне финансије - МИБАОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Менаџмент људских ресурсаОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 МаркетингОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Менаџмент услугаОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Менаџмент међународне набавкеОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Стратешки менаџментОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 ЛогистикаОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Основи предузетништваОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Управљање организационим променамаОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Интернационална бизнис администрација IОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Енглески језик IIОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Менаџмент информациони системиОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Менаџмент малих и средњих предузећаОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Практична наставаОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис

III година 
 Финансијски менаџментОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Практична наставаОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 ПројекатОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Менаџмент производњеОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Менаџмент људских ресурсаОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Пословне комуникацијеОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Менаџмент квалитетаОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Енглески језик IIIОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Интернационална бизнис администрација IIОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Електронско пословањеОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
Туризам 

I година 
 Шпански језик IОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 ПедагогијаОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 СоциологијаОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 МатематикаОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Економика предузећаОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 ИнформатикаОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Практична наставаОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Енглески језик IОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 ЕкономијаОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис

II година 
 Практична наставаОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Менаџмент туристичких дестинацијаОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Шпански језик IIОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Монетарне и јавне финансије - ТурОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис

III година 
 Шпански језик IIIОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
Специјалистичке студије 

Примењене информационе технологије 
 Администрација и одржавање системаОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Базично програмирањеОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Безбедност и сигурност податакаОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Веб системи и технологијеОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Интегративно програмирање и технологијеОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Интернет архитектураРезиме
 Платформске технологијеОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Специјалистичка праксаОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Управљање подацимаОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис

Администрирање рачунарских мрежа 
 Протоколи у рачунарским мрежамаОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Технике рутирањаОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Рачунарске мреже великих системаОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Пројектовање и имплементација рачунарских мрежаОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис

Пословно управљање 
 Организациони дизајнОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис

Корпоративно управљање 

Фискална политика